Lady's section
- News
- Lady's golf - Tuesday


Men's section
- Men's golf - Tuesday


Junior Committee


Club Committee


Old boys committee
- News
- Wednesday golf (50+)
- Cooperations golfclubs


Competition Committee
- Results from competitions
- Competition against other clubs
- Competition Calendar


Rules and HCP committee


Junior Committee

Vår väg till ”Grönt Kort”.

Juniorer upplägg 2015

För att få lov att spela på banan behöver du vara medlem i en golfklubb och ha klarat grundkraven, vilket bevisas att du erhåller ett Grönt Kort.

Så här går det till i Vallentuna GK när man är junior

1. Junioren deltar i vår träningsverksamhet eller någon annan träning med PRO på Vallentuna GK
2. PRO:n säger till när junioren är mogen att börja spela på banan med fadder (någon spelare med officiellt handicap d v s högst 36)
3. För att få gå ut på banan och spela med en fadder behöver junioren vara medlem i en klubb
4. Junioren spelar fadderrundorna från 150 meters markeringen
5. Det gröna kortet och handicap 54 får du sedan när du klarat 18 poäng efter spelat en runda på nio hål från 150 meters markeringen.
6. Så här räknar du poängen från 150 meters markeringen:

 Antal slag      poäng
 7 Slag           0 Poäng
 6 Slag           1 Poäng
 5 Slag           2 Poäng
 4 Slag           3 Poäng
 3 Slag           4 Poäng
 Osv.             Osv.

Juniorkommittén

Träning skall erbjudas för alla klubbens juniorer. Vi har gemensam träning med vår Pro i olika grupper på onsdagskvällar. Träningen är i första hand inrikta sig på breddverksamhet. Samarbete med andra klubbar ska göras för att främja elitspelares utveckling. Vi skall sträva efter att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl på Vallentuna GK som på andra banor. Kommittén skall också arbeta aktivt för att rekrytera och engagera föräldrar till juniorer för att skapa möjlighet för en bra juniorverksamhet.

 

 Juniorsöndagar                      

Varje söndag kl. 15.50–16.00 anordnas träningstillfälle för våra juniorer och som gör att juniorerna kan träna på att tävla "på riktigt" och få möjlighet att komma ut på banan med andra juniorer.
 

Juniorernas egen hemsida

Tryck på den här länken "http://www2.idrottonline.se/VallentunaGK-Golf"