Damkommittén
- Aktuellt
- Damgolfen


Herrkommittén
- Herrgolfen / Krogrundan


Juniorkommittén


Klubbkommittén


Seniorkommittén
- Aktuellt
- Onsdagsgolf
- Klubbutbyte


Tävlingskommittén
- Resultat tävlingar
- Seriespel
- Tävlingskalender


Regel- och hcpkommittén


Regel- och hcpkommittén

Kommittén skall årligen genomföra handicaprevision enligt EGA:s (European Golf Association)bestämmelser.

Kommittén skall verka för att om möjligt öka medlemmarnas kunskaper om golfens regler, etik, moral, spelare/markörs ansvar, handicapsystemet etc.

Kommittén skall även bevaka, fastställa uppdatering av hålens index och vara remissinstans vid framtagning av scorekort och banguide . Kommittén skall medverka till att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk och besluta om lokala regler och bestämmelser.

Ledamöter
Arne Söderberg  Ordförande
Yngve Johnsson

Årets enskilda handicaprevision baserad på spel under säsongen 2018 har  genomförts av klubbens handicapkommitté. För att omfattas av revisionen fordras att minst 8 tävlings- eller föranmälda sällskapsronder är registrerade i GIT. 321 medlemmar (38%) uppfyllde detta krav. Av dessa erhöll 10 medlemmar sänkt hcp med ett eller två slag. 67 medlemmar erhöll höjt hcp med ett eller två slag.

 
Nya regler

 Fr o m i januari 2019 gäller nya regler för golfspel. 34 gamla regler har blivit 24 mer moderna och är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel på banan och sätter fokus på speltempo.

Fyra utbildningsträffar angående de nya golfreglerna 2019 har genomförts under våren.

Ny banvärdering av banan genomfördes den 17:e april. Denna kommer att resultera i nya slope-tabeller. 

Våra lokala golfregler är godkända av Stockholms golfförbund den 22 april. Dessa anslås på våra anslagstavlor.