Damkommittén
- Aktuellt
- Damgolfen


Herrkommittén
- Herrgolfen / Krogrundan


Juniorkommittén


Klubbkommittén


Seniorkommittén
- Aktuellt
- Onsdagsgolf
- Klubbutbyte


Tävlingskommittén
- Resultat tävlingar
- Seriespel


Regel- och hcpkommittén


Regel- och hcpkommittén

Kommittén skall årligen genomföra handicaprevision enligt EGA:s (European Golf Association)bestämmelser.

Kommittén skall verka för att om möjligt öka medlemmarnas kunskaper om golfens regler, etik, moral, spelare/markörs ansvar, handicapsystemet etc.

Kommittén skall även bevaka, fastställa uppdatering av hålens index och vara remissinstans vid framtagning av scorekort och banguide . Kommittén skall medverka till att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk och besluta om lokala regler och bestämmelser.

Ledamöter
Arne Söderberg  Ordförande
Björn Berggren
Yngve Johnsson

Årets enskilda handicaprevision baserad på spel under säsongen 2016 har nu genomförts av klubbens handicapkommitté. För att omfattas av revisionen fordras att minst 8 tävlings- eller föranmälda sällskapsronder är registrerade i GIT. 336 medlemmar (38%) uppfyllde detta krav. Av dessa erhöll 39 medlemmar sänkt hcp med ett eller två slag. 34 medlemmar erhöll höjt hcp med ett eller två slag.