Damkommittén
- Aktuellt
- Damgolfen


Herrkommittén
- Herrgolfen / Krogrundan


Juniorkommittén


Klubbkommittén


Seniorkommittén
- Aktuellt
- Onsdagsgolf
- Klubbutbyte


Tävlingskommittén
- Resultat tävlingar
- Seriespel


Regel- och hcpkommittén


Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för tävlingskalendern dvs. vilka tävlingar som ska vara när under året. Dessutom är tävlingskommittén ansvarig för att det finns tävlingsledare, -funktionärer och starter till de under säsongen utlysta tävlingarna.

 Matchstegen 2018

Under 2018 kommer vi att att ha en tävling i match. Tävlingen är öppen för alla med officielt HCP och spelas med HCP. Anmälan sker på en lista i klubbhuset SENAST 15/6

Du kan också anmäla dig via e-post tavling2018@outlook.com 

Max antal deltagare 32st Först till kvarn....... Anmälningsavgift 50:- som betalas i receptionen

Övriga omgångar kommer att ske under sommaren tills 1 slutlig vinnare är korad.

Ansvarig för matchstegen är Bengt Hermansson 070-5925324 Per Kollberg 073-6421092

Vallentuna GK Tävlingsprogram 2018            
Vecka Maj Dag Tävling Starttider Tävlingstyp Visas Tävlingsled Sponsor Övrigt
V 18 1 Tisd              
V 18 2 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 18 3 Torsd Damgolf            
V 18 4 Fred              
V 18 5 Lörd              
V 18 6 Sönd Start Matchstegen 14.00     B. Hermansson    
V 19 7 Månd              
V 19 8 Tisd Herrgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 19 9 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 19 10 Torsd             Kristi Flygare
V 19 11 Fred              
V 19 12 Lörd              
V 19 13 Sönd              
V 20 14 Månd              
V 20 15 Tisd Seriespel D40 / Herrgolf 16-16.30 17-18 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 20 16 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 20 17 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 20 18 Fred Klubbmatch Vaxholm 08.30 Kanonstart   Seniorkommittén    
V 20 19 Lörd             Pingstafton
V 20 20 Sönd              
V 21 21 Månd              
V 21 22 Tisd Seriespel H40/H60 Herrgolf 15.30-18 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 21 23 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 21 24 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 21 25 Fred              
V 21 26 Lörd ICA Kragsta Open   Sg Kanonstart   B-G Broström    
V 21 27 Sönd             Mors Dag
V 22 28 Månd              
V 22 29 Tisd Seriespel D40 / Herrgolf 16-16.30 17-18 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 22 30 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 22 31 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
Sl=slag, sg=slaggolf, pb=poängbogey, bb=bästboll, gs=greensome Fs=Foursome        
Vallentuna GK Tävlingsprogram 2018            
Vecka Juni Dag Tävling Starttider Tävlingstyp Visas Tävlingsled Sponsor Övrigt
V 22 1 Fred              
V 22 2 Lörd              
V 22 3 Sönd              
V 23 4 Månd              
V 23 5 Tisd Herrgolf 17-18 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 23 6 Onsd Nationalslaget 13.00 Bb Kanonstart   B. Hermansson   Obl Middag
V 23 7 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 23 8 Fred              
V 23 9 Lörd              
V 23 10 Sönd 2 Generationer 08.00 Gs/Pb   Yngve Johnsson    
V 24 11 Månd Seriespel H70-1/2 10-11.00          
V 24 12 Tisd Seriespel H-22/H60/D70 Herrgolf 10-11 15.30-18 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 24 13 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 24 14 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 24 15 Fred Klubbmatch Österåker/Väsby 08.30 Kanonstart   Seniorkommittén    
V 24 16 Lörd Nationell Damdag  08.30 Bb/Pb Kanonstart   Damkommittén    
V 24 17 Sönd              
V 25 18 Månd              
V 24 19 Tisd Herrgolf 17-18 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 25 20 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 25 21 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 25 22 Fred             Midsommar
V 25 23 Lörd              
V 25 24 Sönd              
V 26 25 Månd              
V 25 26 Tisd              
V 26 27 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 26 28 Torsd              
V 26 29 Fred              
V 26 30 Lörd              
Vallentuna GK Tävlingsprogram 2018            
Vecka Juli Dag Tävling Starttider Tävlingstyp Visas Tävlingsled Sponsor Övrigt
V 26 1 Sönd              
V 27 2 Månd              
V 27 3 Tisd              
V 27 4 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 27 5 Torsd              
V 27 6 Fred              
V 27 7 Lörd              
V 27 8 Sönd              
V 28 9 Månd              
V 28 10 Tisd              
V 28 11 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 28 12 Torsd              
V 28 13 Fred              
V 28 14 Lörd              
V 28 15 Sönd              
V 29 16 Månd              
V 29 17 Tisd              
V 29 18 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 29 19 Torsd              
V 29 20 Fred              
V 29 21 Lörd              
V 29 22 Sönd              
V 30 23 Månd Golfhäftet Trophy 09.00     Neil Fossett    
V 30 24 Tisd Stockholms Golfvecka 09.00     Neil Fossett    
V 30 25 Onsd Stockholms Golfvecka 09.00     Neil Fossett    
V 30 26 Torsd Stockholms Golfvecka 09.00     Neil Fossett    
V 30 27 Fred              
V 30 28 Lörd              
V 30 29 Sönd              
V 31 30 Månd              
V 31 31 Tisd              
Vallentuna GK Tävlingsprogram 2018            
Vecka Aug Dag Tävling Starttider Tävlingstyp Visas Tävlingsled Sponsor Övrigt
V 31 1 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 31 2 Torsd              
V 31 3 Fred              
V 31 4 Lörd              
V 31 5 Sönd              
V 32 6 Månd KM H70/H80/D70 08.30     H60     
V 32 7 Tisd KM H70 / Herrgolf 08.30 17-80 SG 9 hål   H60/ Herrkommittén    
V 32 8 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 32 9 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 32 10 Fred              
V 32 11 Lörd              
V 32 12 Sönd              
V 33 13 Månd              
V 33 14 Tisd Seriespel H80/H60 /D70 Herrgolf 10-11 17-18 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 33 15 Onsd Onsdagsgolf  08.30      Seniorkommittén    
V 33 16 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 33 17 Fred              
V 33 18 Lörd              
V 33 19 Sönd              
V 34 20 Månd              
V 34 21 Tisd Seriespel D40 / Herrgolf 16-16.30 17-18     Herrkommittén    
V 34 22 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 34 23 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 34 24 Fred              
V 34 25 Lörd KM (H/D öppen,H30,H40,H50,H60,D50,D60,Jun) 08.00 Sl (H60/D50 27hål)   H70/H80    
V 34 26 Sönd KM H/D öppen klass 08.00 Sl Vit/Blå Tee   H70/H80    
V 35 27 Månd              
V 35 28 Tisd Seriespel D70 / Herrgolf 10-10.30 17-18 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 35 29 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 35 30 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 35 31 Fred              
Vallentuna GK Tävlingsprogram 2018            
Vecka Sept Dag Tävling Starttider Tävlingstyp Visas Tävlingsled Sponsor Övrigt
V 35 1 Lörd  ÄMMA Open 13.30 GS Kanonstart   Lars Henriksson   Obl. Middag
V 35 2 Sönd              
V 36 3 Månd              
V 36 4 Tisd Herrgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 36 5 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 36 6 Torsd Damgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 36 7 Fred Klubbmatch Djursholm 08.30 Kanonstart   Seniorkommittén    
V 36 8 Lörd Höstslaget 08.30 Sg   Lasse B/Bengt H    
V 36 9 Sönd             Valdagen
V 37 10 Månd              
V 37 11 Tisd Herrgolf 17.00-18.00 SG 9 hål   Herrkommittén    
V 37 12 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 37 13 Torsd Damgolf Avslutning 17.00-18.00 SG 9 hål   Damkommittén    
V 37 14 Fred              
V 37 15 Lörd              
V 37 16 Sönd              
V 38 17 Månd              
V 38 18 Tisd              
V 38 19 Onsd Onsdagsgolf 08.30     Seniorkommittén    
V 38 20 Torsd              
V 38 21 Fred Avs. Herrgolf 13.00          
V 38 22 Lörd              
V 38 23 Sönd              
V 39 24 Månd              
V 38 25 Tisd              
V 39 26 Onsd Onsdagsgolf (Avslutning) 08.30     Seniorkommittén    
V 39 27 Torsd              
V 39 28 Fred              
V 39 29 Lörd Flaggtävling 09.00 Sg 3 klubbor   Roger Widen    
V 39 30 Sönd              

Ledamöter 2017
Roger Widén Ordförande  Mobilnr 073-988 9370 eller mail roger.widen@telia.com
Bengt-Göran Broström
Lars Börjesson
Lars Henriksson
Bengt Hermansson
Jan Erik Jansson
Tönis Laks
Carl-Arne Malmberg
Per Kollberg

Britt Marie Pettersson