Styrelsen

Vallentuna Golfklubb är en idéell organisation vars högsta beslutande organ är Årsmötet, som genomförs i mars månad. Det dagliga arbetet styrs av golfklubbens styrelse som väljs varje år av årsmötet och sammanträder ungefär 1 gång/månad.

Styrelsens ledamöter

Lars Henriksson, Ordförande
Cecilia Engblom , Vice Ordf
Jessica Lindblad, Skattmästare

Lars Börjesson
Lars Lundqvist

Mailadress till styrelsen: ordforande@vallentunagk.se