Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning 2018

Valberedningens förslag 2019

Revisionsberättelse 2018

Förslag till budget 2019

Dagordning 2019

Protokoll Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

Årsredovisning 2017

Förslag till revidering av stadgarna 

Dagordning 20180314

Budget 2018

Förslag till Styrelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse 2016

Förslag till Styrelse 2017

Budget 2017

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsbertättelse 2016

Revisionsberättelse 2015

Protokoll Årsmöte 2016 

Delårsrapport 2016

Kallelse till Årsmötet 2016

Budget 2016

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015

Motion till Årsmötet 2016

Styrelsens yttrande över motionen

Valberedningens förslag

Protokoll Årsmöte 20150325