Reklamfilmen:


 

Flyovers, alla hål

OBS!

Banan har nu omvänd spelordning ( filmens hål 1-9 är nu hål 10-18 och 10-18 är nu 1-9):


 

Flyover, Hål 1 (Märkt 10 i videon):


 

Flyover, Hål 2 (Märkt 11 i videon):


 

Flyover, Hål 3 (Märkt 12 i videon):


 

Flyover, Hål 4 (Märkt 13 i videon):


 

Flyover, Hål 5 (Märkt 14 i videon):


 

Flyover, Hål 6 (Märkt 15 i videon):


 

Flyover, Hål 7 (Märkt 16 i videon):


 

Flyover, Hål 8 (Märkt 17 i videon):


 

Flyover, Hål 9 (Märkt 18 i videon):


 

Flyover, Hål 10 (Märkt 1 i videon):


 

Flyover, Hål 11 (Märkt 2 i videon):


 

Flyover, Hål 12 (Märkt 3 i videon):


 

Flyover, Hål 13 (Märkt 4 i videon):


 

Flyover, Hål 14 (Märkt 5 i videon):


 

Flyover, Hål 15 (Märkt 6 i videon):


 

Flyover, Hål 16 (Märkt 7 i videon):


 

Flyover, Hål 17 (Märkt 8 i videon):


 

Flyover, Hål 18 (Märkt 9 i videon):